​I Auriga verkar redan följande företag och organisationer. Mera information hittar du på deras egna webbsidor.