Restaurangen är öppen

Restaurangen är öppen från och med 9.8.

Morgonmål mån-fre 8-9:30

Lunch mån-fre 11:00-13:00

Välkomna!