​I Auriga verkar följande företag och organisationer