Aurigas historia

1800-talet

Aurigas byggnad är belägen på en före detta holme, som ännu år 1828 var känd som Fiskarholmen. På holmen fanns under denna tid Åbo Slotts krutmagasin. Krutmagasinet placerades under fredstiden av säkerhetsskäl utanför slotten och skyddsbyggnaderna, eftersom krutet på den tiden var instabilt. I Carl Ludvig Engels planer år 1828 och ännu år 1848 syns denna holme och de två krutmagasinen. På den drygt 20 år senare (år 1870) skapade kartan av området finns holmen inte längre. På kartan från år 1926 finns det två stora behållare på byggnadens ställe, troligtvis bensinbehållare.

1900-talet

Aurigas byggnad fungerade som färdig, d.v.s. från ca år 1948, som produktions- och förrådsutrymme. Byggnaden fungerade som plats för Tukos livsmedelsmottagning, -behandling och -förvaring enligt uppgift fram till 1962, varefter byggnaden befriades för annan användning och bytte ägare. I byggnaden har man under industriproduktionstiden behandlat bär, grönsaker, fisk, höna och kött. Under åren har byggnadens funktioner ändrat från en centrerad industrifunktion till flera mindre olika funktioner. Även Turun Mehutehdas (Åbo saftfabrik) har i tiden fungerat i byggnaden. Före saneringen till det nuvarande skicket, hade även flera konstnärer sin arbetsstation i byggnaden.

2000-talet

Idag syns Aurigas byggnad som hela hamnområdets mest dominerande byggnad genast efter Åbo Slott. Auriga har hyrutrymme totalt ca 17 500 m2. Aurigas historia når ända till 1940-talet. Man började bearbeta fastigheten till sin nuvarande form sommaren 2010, då planering av projektet och sökandet efter hyresgäster påbörjades. Som huvudplanerare fungerade Matti Linko Pöyry Finland / arkitektavdelningen. Byggnadslov för projektet fick man i december 2010, varefter planeringen av genomförandet fortsatte. Stiftelsen för Åbo Akademi köpte byggnaden av Åbo stad år 2011 och det egentliga byggnadsarbetet startade i augusti 2011.

I februari 2013, efter ca ett och halvt år av saneringsarbete, öppnades byggnaden som en modern och högklassig kontorsbyggnad som genomgått en grundlig renovering. På byggnadens insida syns på vissa ställen en grov industrimiljö samt arkitektoniska detaljer typiska för byggnadstiden.

Välkommen att bekanta dig!

Ta kontakt